Hur det började

1978 startade Johan Holmsäter Friskis&Svettis i Stockholm. Han gjorde det utifrån en idé om att idrottsrörelsen och sjukvården skulle kunna utnyttja varandras kunskap bättre. Friskis&Svettis blev ett exempel på hur man kunde arbeta närmare varandra och samla erfarenhet, kunskap och entusiasm under ett och samma tak. Friskis&Svettis ville skapa en brygga mellan sjukvård och friskvård.

I namnet var “&” viktigast.

Friskis stod för en del av verksamheten. Svettis för en annan. Friskis var aktiviteter för dem som av olika anledningar inte kunde vara med i den vanliga jympan. Svettis var träningen för alla andra. Men tecknet “&” var viktigast. Det representerade målsättningen att slussa människor från Friskis till Svettis. Alla skulle kunna hitta en träningsform som passade, oavsett om man var vältränad eller otränad, gammal eller ung. I dag pratar vi inte så mycket om Friskis som det ena och Svettis som det andra. Men målsättningen att alla ska kunna hitta en träningsform som passar är lika levande som den alltid har varit.

I dag har vi över en halv miljon medlemmar

Till det allra första jympapasset som hölls i Salénhuset i Stockholm kom det en person. Idag, 36 år senare, har Friskis över en halv miljon medlemmar. I Sverige finns det 108 lokala föreningar och i Norge finns det 40 föreningar. Friskis finns även i i Helsingfors, Vanda, Köpenhamn, Bryssel, Luxemburg, Paris, London och Aberdeen.

Friskis&Svettis Höör/Hörby

Föreningen startade 1989 i Höör med jympa-verksamhet i kommunens hallar. År 2000 tillkom jympa också i Hörby.
År 2009 kunde en bredare verksamhet med jympa, gym och spin-cykling  inledas i egna funktionella lokaler i nya Hörby Sportcenter. 

Den 26 september 2015 slog vi även upp dörrarna till vår egna lokal i Höör på gamla Torg 5.

Idag är det en förening med över 100 ideellt verksamma funktionärer och 3,5 anställda som på ett engagerat sätt drar runt ett omfattande och varierade utbud. 

En vanlig vecka genomförs närmare 50 schemalagda aktiviteter av olika karaktär plus ett antal pass specialutformade till andra organisationer och företag. Aktiviteterna spänner från att rikta sig till föräldrar med spädbarn via barn och junior till vuxna ända upp i hög ålder.  

Ribban lägger motionären själv; vi spänner från träning på recept till träning med hög intensitet. För den som på ett optimerat sätt vill lyfta sin egen förmåga finns det även möjlighet att boka gyminstruktioner.

Vår verksamhet lever av och med våra medlemmar. Som medlem finns det stora möjligheter att hitta träningsformer som passar men också att engagera sig på olika sätt.