Träning vid stängd reception

Du som har ett giltigt träningskort med tillgång till gym kan träna även på tider då receptionen är stängd. 

Regler och rutiner

  • Inpassering sker genom att du drar ditt kort i kortläsaren vid vår ytterdörr. I Hörby tar det ca 5 sekunder innan dörrlåset går upp så ha tålamod.
  • När du kommit in i lokalen drar du in dig som vanligt vid en av våra inpasseringsdatorer.
  • Skulle du behöva förmedla dig till oss i receptionen finns det alltid ett block framme att skriva meddelande till oss på.
  • Skulle någon akut händelse inträffa och du behöver ringa finns det en telefon i receptionen som kan nyttjas.

Vid träning när lokalen är obemannad är det inte tillåtet att ta med personer som inte har giltigt träningskort. Vid överträdelse blir samtliga parter avstängda, d.v.s. träningskorten dras in omgående utan återbetalning.


Problem vid inpassering

Vi kan inte garantera inpassering i lokalen på obemannade tider om vi drabbas av problem som Friskis&Svettis inte råder över, såsom strömavbrott, avbrott i internetkommunikationen eller vid skada/felaktigheter på ditt träningskort. Vid problem ring F&S växel, 0415-391871, där vi nås på receptionens öppettider. Vid allvarliga händelser eller fara ring larmcentralen 112.

tung stång