Medlemskap

Friskis&Svettis är en ideell medlemsförening ansluten till Riksidrottsförbundet. Medlemsavgiften är 150 kr per kalenderår och betalas separat från träningskortet. Medlemskapet är personligt och kan inte sägas upp/återbetalas under innevarande år. Som medlem får du rabatter hos våra medlemspartners, föreläsningar och andra mervärden, rösträtt på årsmöten samt olycksfallsförsäkring hos Svedea. Och du tränar billigare på andra F&S. I gengäld tar du avstånd från doping och följer våra övriga bestämmelser.

Doping

Friskis&Svettis frånsäger sig all form av doping. I enlighet med Riksidrottsförbundet ställer vi oss positiva till dopingkontroller. Medlemmar som tränar hos oss är skyldiga att medverka i de dopingkontroller som genomförs. Den som ertappas med att vara dopad eller vägrar göra testet stängs av från Friskis&Svettis i normala fall två år.

Träningskort

För att träningskortet ska vara giltigt måste du ha löst medlemskap för aktuellt år. Träningskortet är personligt, knutet till Friskis&Svettis Höör/Hörby och gäller i mån av plats. Träningskortet ska alltid tas med för giltig inpassering.

Boka pass

En plats kan bokas 7 dagar i förväg och fram till 1 timme innan passet börjar på hemsidan.Därefter kan man bli inbokad via receptionen. En bokad plats hämtas minst 10 minuter innan passet, annars avbokas platsen automatiskt. Som en extra medlemsförmån kan man även sätta upp sig som reserv  på fullbokade pass. Som reserv blir du automatiskt inbokad om en plats blir ledig och du blir meddelad via mail. Du kan bli inbokad fram till 30 minuter innan passet startar sen är det först till kvarn som gäller. Du ansvarar själv för att hålla din bokning under uppsikt.

Avboka pass

Avbokning av pass måste göras  senast 1 timme innan passet börjar. Vid  gyminstruktionsbokning gäller 3 timmar innan. En icke avbokad plats ger en varning. Efter 3 varningar (1 varning gällande gyminstruktion) inom en period av 30 dagar spärras ditt kort och kan aktiveras igen för 50kr. Så länge kortet är låst går det inte att boka sig på pass. Detta för hindrar oseriösa bokningar.

In- och utpassering vid stängd reception

Du är ansvarig för att ha kännedom om våra öppettider och respektera dem. Om du bryter mot öppettider och instruktioner för in- och utpassering (se separat flik) kommer ditt träningskort att spärras utan återbetalning. Om du utlöser ett larm och väktare tillkallas kommer du att krävas på den kostnad det innebär.

Frysning av träningskort

Träningskort kan frysas utan kostnad mot uppvisande av läkarintyg vid skada, graviditet eller sjukdom. Frysning av annan anledning gör vi på årskorten;1 gång/träningskort i max 2 månader till en kostnad på 100 kr. Vid frysning av autogiro fortsätter månadsbetalningarna som vanligt. Träningskortet förlängs sedan med antal frysta dagar. 

Trivselregler

Det åligger medlem och gäster att följa gällande trivselregler och följa de anvisningar avseende träningsmetoder och användning av utrustning, som meddelas skriftligen eller muntligen av Friskis&Svettis funktionärer.

Uppsägning av träningskort

Träningskort kan ej sägas upp i förtid. Vi återbetalar inga träningskort. 

Förlust eller skada av medlemskort

Medlems- och träningskortet är en värdehandling. Borttappat eller skadat kort ersätts för 50 kr.

Schema- och ledarändringar

Våra scheman och öppettider kan ändras efter tryck, exempelvis i samband med storhelger eller att våra förutsättningar ändras. I undantagsfall kan även pass ställas in.

Hälsotillstånd och olycksfall

Medlem eller besökare ansvarar själv för att deras hälsotillstånd är sådant att de utan risk kan delta i aktiviteter hos Friskis&Svettis. Som medlem är du försäkrad vid olycksfall, dock inte träningsrelaterad skada, under deltagande i motionspass samt under resa direkt till och från motionspasset. Friskis&Svettis dock att varje medlem ser över sitt eget försäkringsskydd.

Förvaring av ägodelar

Förvaring av personliga tillhörigheter sker på egen risk. Friskis&Svettis är inte ansvariga för förluster eller skador på medlemmars eller andra besökares tillhörigheter. På anläggningarna finns förvaringsskåp till små ägodelar att låna under träningspassen. Nyckel finns att hämta i receptionen.

Uteslutande av medlem

I grova fall av regelbrott, som exempelvis utlåning av medlemskortet, släppa in någon som ej har träningskort och vandalisering kan uteslutning av medlem ske utan någon återbetalning av eventuellt innestående träningstid.

Barn i lokalen

Av säkerhetsskäl får yngre barn inte lämnas utan tillsyn. De får ej störa andra tränande.

Överlåtelse av kort

Du kan överlåta ditt hel- eller halvårs kort (ej autogirokort) till någon annan. Personen som övertar träningskortet betalar medlemsavgiften för det aktuella året samt 100 kr i administrationsavgift. Kontakta oss måndag-fredag på kontorstid.