Betalsätt 

Medlemskap och träningskort köps i receptionen eller via vårt bankgiro. Du som köper årskort kan välja att delbetala via autogiro. 

Bankgiro

Vårt bankgironummer är: 5719-1835. Ange namn, adress, personnummer samt typ av kort vid inbetalningen. 

Fakturering

Pappersfaktura tillkommer 35 kr. Önskar du fakturan via mejl kostar det 0 kr. 15 dagar förfallo på fakturan

Autogiro

Istället för att betala hela summan direkt, dras en summa från ditt konto varje månad. Se priser vid respektive årskort. Vid delbetalning tillkommer det en administrationsavgift på 20 kr/mån som KREDITHANTERARNA tar ut. Kortet kan inte sägas upp och du binder dig till att fullgöra betalningen för samtliga 12 månader. 

Visa legitimation vid kortköp.
       

Kort & priser 2018

För att ditt träningskort ska vara giltigt måste du vara medlem i Friskis&Svettis Höör/Hörby och erlägga en medlemsavgift på 150 kr/år.Medlemskapet varar januari - december oavsett när du löser det. Denna avgift erläggs separat och måste förnyas varje år oavsett giltighetstiden för ditt träningskort. För engångsbiljett krävs ej medlemskap.

Medlemskap och träningskort är personliga. 
Vi återköper inte kort men det kan frysas; se Bra att känna till under fliken Medlem.
Förlorat kort ersätts mot en avgift på 50 kronor.

VUXEN
1 månad 4 månader 12 månader Delbetalning
Allkort 450 1 500 2 990 270
Dag*/senior**/student***
1 100 1 960 183
*Dag gäller fram till kl. 15 alla dagar
**Senior är man från året man fyller 65 år eller vid uppvisande av intyg
 *** Uppvisande av Studentkort eller Mecenat    
BARN & UNGDOM
1 termin 4 månader 12 månader Delbetalning
Allkort 13-20 år 1 000 1 960 183
Allkort 7-12 år
300 980 102
Familjejympa/Familjefys 210
KOMBINATIONSKORT; FRISKIS & LÅGEDAMMSBADET
12 månader Delbetalning
Kombi 4 025 355
Kombi Dag 2 995 270
Kombi Senior 2 995 270
Kombi 18-20 år 2 995 270
Kombi 13-17 år 2 470 230
Kombi 7-12 år 1 695 141
         
ÖVRIGA KORT & AVGIFTER
Medlemsavgift (kalenderår) 150
Prova-på-kort* 150
Allklippkort 12 ggr - ungdom/senior/student 700

Allklippkort 12 ggr -klipp vuxen
1 000

 
Giro 4-icke medlem 1 000
 
Giro 4-medlem 500
Enkeljympa ( termin )   300    
FaR (fysisk aktivitet på recept, 3 mån)
500
Vattenjympa (Orup, termin)
840
Frysning av kort** 100

Löpträningen ingår i medlemskapet
*3 ggr valfri träning, giltligt 1 månad, endast ett per medlem/år
** Kan göras en gång per år på 12 månaderskorten
ENGÅNGSPRISER


Vuxen
100kr/pers
Ungdom/Senior
75kr/pers
Familjejympa/Familjefys 40kr/barn
Gäst (aktivt kort i annan F&S förening) 50kr/pers