FriskisSvettis_07_rgb

FaR - gyminstruktör

FaR® står för Fysisk aktivitet på recept och är en arbetsmetod för att främja fysisk aktivitet.


Vi på Friskis & Svettis Höör/Hörby erbjuder gyminstruktörer som är utbildade FaR instruktörer som hjälper dig med träningsprogram som anpassas till just dig.


Rörelse är hälsofrämjande för kropp och själ
Rörelse påverkar kropp och själ på ett hälsofrämjande sätt och har bevisad effekt på olika sjukdomstillstånd, som till exempel högt blodtryck, hjärt- och kärlsjukdom, stroke, diabetes, bröst- och tjocktarmscancer, artros och depression. Alla som börjar röra på sig får positiva effekter oberoende av ålder eller träningsvana. Det är därför aldrig för sent att börja.


  • Vad innebär FaR – fysisk aktivitet på recept?
    FaR innebär att legitimerad vårdpersonal inom hälso- och sjukvården på ett systematiskt sätt ger individanpassade skriftliga råd om fysisk aktivitet på en receptblankett. Arbetsmetoden bygger på ett patientcentrerat synsätt där samtalsmetodik och kunskap om motivation och beteendeförändringar är viktiga delar.Receptet ska vara individuellt anpassat i fråga om dosering och typ av aktivitet. Vårdgivaren ger förslag på vilken typ av aktivitet som är lämplig vid just den diagnos man har, men patientens egna intressen styr också valet. Det kan till exempel vara promenad, stavgång, simning, vattengymnastik, styrketräning eller gympapass. Qigong, yoga, cykling eller trädgårdsarbete är andra exempel. Grundtanken är att det ska vara en aktivitet som är tillräckligt ansträngande för att få hjärtat att slå snabbare än i vila.
  • ​​Dessutom står det på receptet hur länge och hur ofta man bör träna för att få det resultat man vill uppnå. Behandlingsresultatet följs upp vid ett återbesök.

Mer information kan du även hitta på Folkhälsomyndighetens hemsidaVarmt välkommen in eller ring och boka tid med en av våra gyminstruktörer.